Levering og Forsendelse Betingelser

DANISH

Fragtmetode
Alle ordrer vil blive afsendt af postnord. Leveringsforsinkelser kan lejlighedsvis forekomme.

Omkostninger ved forsendelse
Alle forsendelsesomkostninger er baseret på postnordpriser. Forsendelsesomkostningerne for din bestilling beregnes og vises ved kassen.

Varighed af forsendelse
Forsendelses varighed er baseret på din placering og kan variere fra 1-10 dage.

Forsendelse Behandlingstid
Alle ordrer behandles inden for 1-3 hverdage. Ordrer leveres ikke eller leveres i weekender eller helligdage.
Hvis vi oplever et stort antal ordrer, kan forsendelser forsinkes med få dage. Tillad yderligere dage i transit for levering. Hvis der sker en betydelig forsinkelse i forsendelsen af ​​din ordre, kontakter vi dig via e-mail eller telefon.

Begrænsninger
Vi må ikke sende til bestemte lande, hvis du ikke ser en mulighed for dit land ved kassen, bedes du kontakte os for prisopgørelse via email: info@adeorganics.com.
Vi sender ikke til P.O. kasser eller APO / FPO adresser.

Forsendelsesbekræftelse & Bestil sporing
Du modtager en forsendelsesbekræftelses-email, når din ordre er afsendt, der indeholder dit sporingsnummer (r). Sporingsnummeret vil være aktivt inden for 24 timer.

Told, Pligter og Skatter
Ade Organics ApS er ikke ansvarlig for eventuelle skatter og afgifter på din ordre. Alle gebyrer pålagt under eller efter fragt er kundens ansvar (takster, skatter mv.).

Skader
Ade Organics ApS er ikke ansvarlig for produkter, der er beskadiget eller tabt under forsendelsen. Hvis du har fået din ordre beskadiget, bedes du kontakte transportvirksomheden for at indsende et krav.
Gem alle emballeringsmaterialer og beskadigede varer, før du indsender et krav.

 

ENGLISH

Shipping Method
All orders would be shipped by postnord. Delivery delays can occasionally occur.

Cost of Shipping
All shipping cost are based on postnord prices. Shipping charges for your order will be calculated and displayed at checkout.

Duration of Shipping
Shipping duration is based on your location and can range from 1-10 days.

Shipment Processing Time
All orders are processed within 1-3 business days. Orders are not shipped or delivered on weekends or holidays.
If we are experiencing a high volume of orders, shipments may be delayed by a few days. Please allow additional days in transit for delivery. If there will be a significant delay in shipment of your order, we will contact you via email or telephone.

Restrictions
We may not ship to certain countries, if you do not see an option for your country at checkout, kindly contact us for price quote by email: info@adeorganics.com.
We do not ship to P.O. boxes or APO/FPO addresses.

Shipment confirmation & Order tracking
You will receive a shipment confirmation email once your order has shipped containing your tracking number(s). The tracking number will be active within 24 hours.

Customs, Duties and Taxes
Ade Organics ApS is not responsible for any customs and taxes applied to your order. All fees imposed during or after shipping are the responsibility of the customer (tariffs, taxes, etc.).

Damages
Ade Organics ApS is not liable for any products damaged or lost during shipping. If you received your order damaged, please contact the shipment carrier to file a claim.
Please save all packaging materials and damaged goods before filing a claim.